Monika Kauer immer „mümele“???… Monika Kauer Erstens muess ig mou säge,dass bi Eus Christian Schenker-Fieber usbroche isch(1.agnähme Fieber), sit Du bi Eus z’Mümliswil gspielt u. gsunge hesch.Mir hoffe Du chunsch wieder a d’Chilbi.Chli u. gross si begeisteret gsi. Sithär lauft bi Eus oft die CD’s vo Dir.Eusi |


Monika Kauer immer „mümele“???… Monika Kauer Erstens muess ig mou säge,dass bi Eus Christian Schenker-Fieber usbroche isch(1.agnähme Fieber), sit Du bi Eus z’Mümliswil gspielt u. gsunge hesch.Mir hoffe Du chunsch wieder a d’Chilbi.Chli u. gross si begeisteret gsi. Sithär lauft bi Eus oft die CD’s vo Dir.Eusi |


CD’s | Christian | Dir.Eusi | Erstens | Eus | Fieber | Kauer | Monika | Schenker-Fieber | Sithär |


next records Monika Kauer...