Jean Muller
Europäischen Parlament Jean Muller (1909–1976), Präsident der Luxemburger Pfadfinderschaft Tony Noesen (21. August 1905 – 25. Februar 1944, hingerichtet im SS-Sonderlager Hinzert), luxemburgischer

Tony Noesen |